Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej

Opiekunowie: dr Józefa Matejek i dr Ewelina Zdebska.

Do celów statutowych Koła można zaliczyć:

 • propagowanie wiedzy o pracy socjalnej;
 • prowadzenie działalności badawczej w zakresie pracy socjalnej;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej, form spędzania czasu wolnego, działalności kulturowo-sportowej;
 • aktywizację społeczności lokalnej;
 • tworzenie warunków kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Aktywny udział Studentów naszego Instytutu sprawił, że Koło może pochwalić się szeregiem inicjatyw, w którym wzięło udział. Najważniejsze z nich to:

 • Mikołajki w Klubie Wersalik
 • zbiórkę dla powodzian podczas powodzi w 2010 roku
 • spotkanie edukacyjne „Wiedzieć więcej, wiedzieć szerzej”
 • Dzień Dziecka w Klubie Fruwająca Ryba
 • Dzień Dziecka w Klubie Wersalik
 • Wieczór Kolędowy dla Seniorów w Klubie Wersalik
 • bajkę terapeutyczną „Shrek nowa historia. Krasnale wkraczają do akcji”
 • piknik dla dzieci z Klubu Fruwająca Ryba oraz dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34

Serdecznie zapraszamy Studentów, którzy chcą nabyć nowe doświadczenie, nie boją się wyzwań oraz kontaktu z drugim człowiek do wstąpienia w szeregi Koła.

Kontaktować się można poprzez e-mail: kontakt.knasl@gmail.com bądź osobiście podczas zajęć lub dyżurów opiekunów Koła.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KNASL


Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu

Opiekowie: dr  Katarzyna Jagielska, dr Anna Mirczak, mgr Katarzyna Białożyt, mgr Wojciech Glac.

Koło Naukowe Wolontariatu powstało w roku akademickim 2014/2015.

W roku akademickim 2014/ 2015 roku w skład Zarządu Koła weszły następujące studentki:

Przewodnicząca – Klaudia Obroślak

Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Boruta

Sekretarz – Paulina Konowalska

Skarbnik – Patrycja Dąbek

Głównymi celami statutowymi Koła są, w szczególności:

 • kształtowanie oraz szerokie rozwijanie osobowości młodych ludzi poprzez działalność społeczną
 • prowadzenie działalności wolontarystycznej
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym: (organizowanie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, odbywanie praktyk zawodowych, wszelka inna działalność, mająca na celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej)
 • współpraca z wszelkimi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie szerzenia ideologii wolontariatu
 • podejmowanie działań pomocowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej
 • wspieranie przedsięwzięć w zakresie działalności wolontarystycznej, filantropijnej oraz społecznej
 • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • współpraca z organizacjami studenckimi Uniwerstytetu Pedagogicznego w Krakowie i z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą

Wszystkich chętnych Studentów zapraszamy do współpracy.

Kontakt: k.n.wolontariatu@gmail.com