Studia na kierunku Praca Socjalna to studia w przyjaznej atmosferze, wśród ludzi, którzy dzielą się profesjonalną wiedzą i szanują Twoją indywidualność.

Studia w Instytucie Pracy Socjalnej pomogą Ci:

Pogłębić wiedzę

Rozwinąć zainteresowania

Efektywnie wykorzystać czas na naukę

Sprecyzować obszar zainteresowań naukowych i zawodowych

Tworzyć warsztat pracy

Integrować wiedzę z praktyką

Życzliwie odnosić się do innych