Wizyta Studenckiego Kręgu Korczakowskiego

W dniu 20 kwietnia 2015 roku Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej pod opieką dr Józefy Matejek i dr Eweliny Zdebskiej gościło studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego - członków Studenckiego Kręgu Korczakowskiego wraz z opiekunem dr Wiesławą Walc. Celem spotkania było wzajemne poznanie,  charakterystyka działalności kół naukowych oraz wypracowanie modelu współpracy.

Kolejne spotkanie wstępnie zaplanowano na koniec maja - tym razem w Rzeszowie, gdzie studenci z Koła Animatorów Społeczności Lokalnej wezmą udział w warsztatach.  

knasl.jpg

 

Krakowski comber w Klubie Karino

Dnia 12 lutego 2015 r. pracownicy Instytutu Pracy Socjalnej wraz z grupą studentów wzięli udział w spotkaniu z seniorami z Klubu Karino.

Z wizytą w Rudzie Śląskiej

Bądź odpowiedzialny za swoje życie-profilaktyka uzależnień

W dniu 26 stycznia 2015 roku dr Marek Banach - Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poprowadził szkolenie: Bądź odpowiedzialny za swoje życie - profilaktyka uzależnień, którego odbiorcami byli pracownicy placówek miejskich w Rudzie Śląskiej, realizujący programy profilaktyczne.

Organizatorem szkolenia był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Rudzie Śląskiej oraz Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka.

Tematyka szkolenia oscylowała wokół szeroko rozumianej profilaktyki problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Przedstawiono aktualne koncepcje, strategie i procedury profilaktyczne oraz problemy związane z zjawiskiem alkoholizowania się osób różnej płci i w różnym wieku. Zwrócono uwagę na zjawisko uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Poruszono także problematykę związaną z Alkoholowym Zespołem Płodu.

nowa publikacja pracowników instytutu pracy socjalnej

bezdomnosc_m.jpg

"Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny"
redakcja naukowa
Józefa Matejek, Ewelina Zdebska
Wydawnictwo <<scriptum>>
Kraków 2014

Publikacja stanowi próbę ukazania bezdomności zarówno w wymiarze osobowym, jak i instytucjonalnego oraz społecznego wsparcia. Prezentowane w opracowaniu teksty podejmują interdyscyplinarne rozważania wokół problematyki bezdomności począwszy od charakterystyki bezdomności w Polsce, poprzez problematykę zdrowia osób bezdomnych, relacji bezdomnych jako beneficjentów pomocy społecznej a także projektów socjalnych.

sukcesy studentów

Studentki II roku pracy socjalnej - asystent pomocy instytucjonalnej

Joanna Cieśla i Anna Wągroda

zajęły II miejsce

w międzyuczelnianych rozgrywkach o tytuł

Mistrza Chłopskiej Ekonomii Biznesu z nakładką ES organizowanych w ramach V Tygodnia Ekonomii Społecznej,

którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


instytut pracy socjalnej w mediach

Art. 1

GŁOS - Tygodnik Nowohucki 15.06.2012 nr. 24(1106)

"Starzejemy się, ale..."

 

Art. 2

GŁOS - Tygodnik Nowohucki 22.05.2014 nr. 21(1207)

"Twarze bezdomności"

 

Art. 3

GŁOS - Tygodni Nowohucki 23.01.2015 nr. 4 (1242)

""Kolęda z Instytutem Pracy Socjalnej"


Misie dla Hospicjum

Studenci I roku Pracy Socjalnej wraz Panią dr Katarzyną Jagielską zorganizowali warsztaty dla dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Podczas warsztatów uczniowie wykonali misie, które zostały przekazane podopiecznym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Spotkanie karnawałowe w Klubie „Mirage”

22 I 2015 r. w Klubie „Mirage”, na os. Bohaterów Września 26 w Krakowie, grupa studentek I roku pracy socjalnej studiów magisterskich zrealizowała projekt w ramach przedmiotu Organizacja czasu wolnego pod kierunkiem dr Marka Banacha. W związku z tym, że w styczniu atmosfera sprzyja balom, spotkanie miało charakter karnawałowy. Tytułem, z zarazem hasłem przewodnim, spotkania była: „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MALOWANA SZTUKĄ = DOBRA ZABAWA”. Nie zabrakło chwil zadumy i kontemplacji nad poezją, zabawy w grupach oraz tańców! Studentki wręczyły obecnym na spotkaniu seniorom pamiątki z życzeniami z okazji Dnia Dziadka i Babci. Spotkanie karnawałowe przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Kierownik Klubu „Mirage”, pani Małgorzata Wojtasik podziękowała studentkom za zorganizowanie spotkania, oraz zaprosiła do dalszej współpracy.

Kolędowanie z Seniorami

14 stycznia 2015 roku w Klubie Wersalik odbyło się wspólne kolędowanie pracowników naukowych i studentów Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz seniorów z Klubu Seniora Klubu Wersalik Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Spotkanie rozpoczęło się od krótkich Jasełek przygotowanych przez wykładowców Instytutu Pracy Socjalnej, po czym rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

Realizacja projektu "Letnie warsztaty zdrowia" dofinansowanego ze środków ASOS

Instytut Pracy Socjalnej jest partnerem w realizacji projektu "Letnie warsztaty zdrowia", dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

MIKOŁAJKI Z NUTKĄ DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PROMYK W NOWYM TARGU

Realizatorki projektu: Justyna Regiec i Agnieszka Sikora (studentki II roku specjalności API).

Koordynator: mgr Tomasz Eliasz Wardzała

„Mikołajki z nutką dla Środowiskowego Domu Samopomocy” to projekt oparty na założeniach pomocowych i aktywizujących jego uczestników. Został on zrealizowany 5 grudnia 2014 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Promyk w Nowym Targu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, a także z upośledzeniem umysłowym.

Inicjatywa ta, w głównej mierze miała za zadanie stworzyć uczestnikom objętym projektem warunki, do społecznej integracji w ich naturalnym środowisku, dla jak najpełniejszego rozwoju, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.

Celem głównym projektu była organizacja imprezy Mikołajkowej połączonej z warsztatami muzycznymi dla uczestników Domu. Cel sam w sobie służył umożliwieniu tym osobom prowadzenia normalnego życia, korzystania ze wszystkich zdobyczy kultury i powszechnie dostępnych form czynnego wypoczynku.

Impreza pokazała, że poprzez dobrą zabawę w szybkim tempie, cel ten można skutecznie realizować. Program imprezy obfitował w wiele atrakcji min.: zagościł u nas św. Mikołaj z wielkim workiem prezentów, na scenie wystąpiły młode artystki, które swoim śpiewem zachwyciły wszystkich obecnych, prowadzony był warsztat wokalny, zorganizowane były gry, towarzyszył śpiew kolęd, a na koniec wszyscy zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem.

Impreza Mikołajowa dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Klubu Wersalik

W dniu 9 grudnia 2014r. Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej Instytutu Pracy Socjalnej zorganizowało Imprezę Mikołajową dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Klubu Wersalik.

Dzieci wzięły udział w terenowej grze "Fabryka Mikołaja" i spotkały się z samym Świętym Mikołajem na terenie Instytutu Pracy Socjalnej.

Pomocnicy Św. Mikołaja - studenci zadbali, aby każde dziecko otrzymało upominek, a przede wszystkim świetnie się bawiło!

Zapraszamy na kolejne inicjatywy organizowane przez Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej!

Fotograf: Monika Nykiel

BAL ANDRZEJKOWY U SENIORÓW

 
W dniu 27 listopada 2014 nasi studenci I roku Pracy Socjalnej studiów stacjonarnych zostali zaproszeni do współorganizacji Zabawy Andrzejkowej przeznaczonej dla seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej -fila nr 4 w Krakowie. Studentki przygotowały tradycyjne wróżby i andrzejkowe zabawy. Całe spotkanie przeplatane było wspólnymi pląsami, śpiewem i tańcami. Merytoryczną pomocą oraz wsparciem w organizacji spotkania studentkom służyli nasi pracownicy dr hab. Barbara Nowak, prof. UP oraz mgr Elżbieta Mirewska.

 

Turniej Gry w Remika dla seniorów

 
W dniu 6 listopada 2014 r. w Filii Nr 4 Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sudolskiej 7a w Krakowie odbył się Karciany Turniej Gry w Remika dla seniorów- uczestników tej placówki. Studenci I roku Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mieli okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Spędzając czas w miłej atmosferze służyli oni pomocą przy przeprowadzaniu rozgrywek. Ta inicjatywa była dla nich kolejną tego typu aktywnością realizowaną w tej placówce. Od lat studenci Pracy Socjalnej są angażowani  w działalność wolontaryjną. Dla nich stanowi to cenne doświadczenie praktyczne przygotowujące ich do nowej roli zawodowej.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

1 października 2014 roku studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Pracy Socjalnej UP w Krakowie otrzymali indeksy.
Studentów w progach naszego Instytutu powitał Dyrektor dr hab. prof. UP Norbert Pikuła wraz z opiekunami obydwu roczników dr Dominiką Sozańską i mgr. Tomaszem Eliaszem Wardzałą.

                       inauguracja3.jpginauguracja1.jpg

                           inauguracja4.jpginauguracja2.jpg

 

Dom Kultury+ dla gimnazjalistów w Wersaliku

dr Ewelina Zdebska z Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadziła warsztaty dla gimnazjalistów w Klubie Wersalik w ramach projektu "Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska". Mogliśmy poznać swoje pasje, zainteresowania i podzielić się pomysłami na zagospodarowanie czasu wolnego, co zakończyło się szczegółowym opisaniem kilku z nich. Najlepsze zostaną wybrane i przeznaczone do realizacji jesienią 2014 r. Oczywiście nie zabrakło czasu na zabawę i integrację!

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

zdebska2.jpgzdebska1.jpg

I z cyklu Warsztatów psychologicznych we współpracy z Fundacją "Nagle Sami"

W środę, 11 czerwca, w naszym Instytucie odbył się pierwszy z cyklu warsztat psychologiczny, współorganizowany z Fundacją NAGLE SAMI, który przeprowadziła Pani mgr Anetta Mackiewicz. 
Tematem warsztatu był Proces przeżywania żałoby.

Więcej o Fundacji:
NAGLE SAMI

warsztat_psych.jpg 

Wiceminister Sportu i Turystyki dr Bogusław Ulijasz z wizytą w Instytucie

Pan Minister przekazał na ręce Dyrektora Instytutu prof. Norberta Pikuły gratulacje za dotychczasową działalność, wraz z życzeniami powodzenia i dalszego rozwoju. 
Studentom Instytutu Pan Minister przekazał kilka uwag dotyczących pracy pracownika socjalnego w aspekcie wspierania rodzin w procesie wychowawczym przez angażowanie w zajęcia sportowe, by uniknąć negatywnych, społecznych konsekwencji unikania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

 ulijasz2.jpgulijasz1.jpg

Nasze studentki uczestniczyły w VI Bajkowym Dniu Dziecka

8 czerwca 2014 roku Małopolskie Hospicjum dla Dzieci po raz szósty organizowało w Wieliczce charytatywny piknik, Bajkowy Dzień Dziecka, z którego dochód wspiera organizację kolonii dla rodzeństwa Pacjentów Hospicjum. 

W tym roku, jako animatorki udział w imprezie  wzięły nasze studentki, jako grupa TUTULKI. 

bdd_2.jpgbdd_1.jpg

Wykład prof. zw. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego dla pracowników Instytutu Pracy Socjalnej 

7 czerwca 2014 roku gościem naszego Instytutu był Pan prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, prorektor APS w Warszawie.Pan Profesor wygłosił dla pracowników Instytutu wykład, poruszając zagadnienia dotyczące kształtowania ścieżek kariery naukowej, dzieląc się własnymi, bogatymi doświadczeniami i zapatrywaniami. 

kwiatkowski_foto.jpg

Ambasador Filipin w Instytucie Pracy Socjalnej

W dniu 30 maja 2014r. w ramach Międzynarodowej Konferencji „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje” studenci Instytutu Pracy Socjalnej mieli możliwość spotkania się z Ambasador Filipin. W czasie spotkania Pani Ambasador zwróciła uwagę na znaczenie ciągłego uwrażliwiania przyszłych pracowników socjalnych na potrzeby człowieka będącego w kryzysie, czemu sprzyjają studia realizowane w ramach naszego Instytutu. Podczas roboczego spotkania pracowników naukowych nakreślono kierunki współpracy naukowo – badawczej (włączenie w realizację międzynarodowego projektu badawczego nad poczuciem jakości i sensu życia osób starszych) pomiędzy Instytutem a Uniwersytetem z Manilii na Filipinach.

Rzecznik Praw Dziecka gościem Instytutu

28 maja 2014 roku, gościem Instytutu był Pan Minister Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, który wygłosił wykład dla studentów i pracowników, poruszając kwestie nowo wprowadzanej do systemu prawa instytucji "dobra dziecka", powołując się na liczne przekłady z pracy swojej i całego Biura. 

 
michalak_foto1.jpgmichalak_foto2.jpg
 

Wizyta seniorów w Instytucie Pracy Socjalnej

W dniu 29.04.2014 r. Nasz Instytut odwiedzili seniorzy z Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W ramach spotkania odbył się wykład dr hab. prof. UP Norbert Pikuły na temat „Instytucji wspierających seniorów”. Oprócz wykładu, osoby starsze miały możliwość spotkania z Naszymi Studentami oraz „zwiedzenie” Instytutu.

 zdjecie1.jpgzdjecie2.jpg

Warsztaty prawne dla przyszłych pracowników socjalnych!

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w warsztatach prawnych organizowanych przez nasz Instytut!

W ramach cyklu 5 spotkań warsztatowych w semestrze letnim

roku akademickim 2013/14

wspólnie będziemy analizować typowe i nietypowe

sytuacje i zdarzenia prawne,

z którymi spotykają się pracownicy socjalni.

Będziemy rozważać najkorzystniejsze rozwiązania prawne

i sposoby pomocy osobom jej potrzebującym.

 W czasie warsztatów oprzemy się wyłącznie na przypadkach z praktyki prawniczej!

Pierwsze spotkanie:

26 marca 2014 roku (środa)

14.00-15.30

Sala 212

Zapisy w Sekretariacie Instytutu Pracy Socjalnej.

Warsztaty prowadzi Wojciech Glac - praktykujący prawnik, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, Szef działu prawnego Fundacji „Nagle Sami”, doktorant na WPiA UJ w Krakowie.

Zachęcamy do przesyłania nurtujących pytań organizacyjnych, a także - prawnych, które wspólnie będziemy mogli rozwiązać na: woglac@gmail.com

Wolontariat studentów

Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym współpracy studentów pracy socjalnej z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci

Wolontariat studentów

17.12.2013 R. „SZTUCZKA NA WNUCZKA” Z PRACOWNIKAMI INSTYTUTU Pracy Socjalnej

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna „Sztuczka na wnuczka”. Pomysłodawcą i realizatorem wydarzenia była Fundacja „Bądźmy Razem”. Współorganizatorami były następujące instytucje Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komenda Miejska Policji w Kaliszu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Jednym z prelegentów był dr Marek Banach Kierownik Katedry Problemów Społecznych, Resocjalizacji i Profilaktyki Instytutu Pracy Socjalnej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcharz, radni Miasta Kalisza, Komendant Miejskiej Policji w Kaliszu pan Dariusz Hybś, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Kalisza i okolic.

Akcja skierowana była głównie do osób starszych z terenu wielkopolski i miała na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod jakimi posługują się przestępcy dopuszczający się oszustw wobec seniorów.

Gościem honorowym spotkania była, w pełni popierająca idee przyświecające temu przedsięwzięciu, aktorka Emilia Krakowska, która z chęcią odpowiedziała na zaproszenie organizatorów.

Wydarzenie zgromadziło na sali ponad 500 osób. W czasie akcji prelegenci ostrzegali, tłumaczyli i uświadamiali uczestnikom zagrożeniach wynikające z przestępczych metod działania oszustów żerujących na naiwności i dobroci osób starszych. Informowanie, edukowanie i przekonywanie seniorów o ważności zasady ograniczonego zaufania wobec osób obcych jest sprawą fundamentalną – podkreśla dr Marek Banach. Dodaje, że - zasada ta jest jedyną metodą pozwalającą zwiększyć świadomość o istniejących zagrożeniach.

Zgodna z celem organizatorów popularyzacja wiedzy w zakresie zagrożeń przybrała artystyczną formę wypowiedzi wspartą przez zespół kabaretowy działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim „Przyjaciele Benny Hilla”.

marek1.jpgmarek3.jpg

4.12.2013 r. Profesor Adam Solak w Belwederze

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 4 grudnia w Belwederze w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, odbywającego się w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa. Przewodniczącym jednej z sekcji był prof. Adam Solak z naszego Instytutu. W wydarzeniu brała udział Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, organizator Kongresu. Była to już kolejna aktywność w tym miejscu Profesora, gdyż 28 listopada wystąpił w Sejmie z wykładem.

profesorAS_2.jpgprofesorAS_1.jpg

4.12.2013 r. Podpisane porozumienie ze Stowarzyszeniem Gaudium et Spes w Krakowie

Po wielu latach współpracy obu jednostek udało się doprowadzić do oficjalnego podpisania dokumentu, który stanowi podstawę formalną do nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Pracy Socjalnej a Stowarzyszeniem. Co roku nasi studenci oraz pracownicy pomagają w organizacji „Gaudium”. Prezes Stowarzyszenia mgr Tadeusz Skiba przyznał, że to ogromny zaszczyt dla jego organizacji i ma nadzieję na rozwój współpracy na różnych polach.

 

4.12.2013 r. Instytut Pracy Socjalnej oraz Fundacja Teatr Ludowy rozpoczyna wspólny projekt Pt. „Project Mobile School”

Głównym celem projektu jest kompleksowa edukacja oraz wsparcie pedagogiczne dzieci z problemami w funkcjonowaniu społecznym, przy wykorzystaniu niestandardowego narzędzia jakim jest wózek Mobile School.

2.12.2013 r. Parafowana Umowa o współpracy z Fundacją na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy

Prezes Fundacji, pan Stefan Chłopicki oraz Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej, dr hab. Norbert Pikuła, profesor UP złożyli swe podpisy pod umową, dzięki której Instytut został partnerem projektu naukowego realizowanego z funduszy UE na lata 2013/2014.

Projekt naukowo - badawczy 2013 - 2014

Instytut Pracy Socjalnej przystąpił do realizacji projektu naukowo - badawczego:
"Характеристики и особености на организационната култура в социални организации" (Charakterystyka i cechy kultury organizacyjnej w organizacjach społecznych) finansowanej przez Fundusz "Naukowe badania" przy Sofijskim Uniwersytecie. Projekt ten będzie realizowany w latach 2013 - 2014.
W dniach 26-29.11.2013 roku w Sofii zorganizowane zostało spotkanie robocze grupy biorącej udział w projekcie i konferencja na temat:
"Култура и лидерство в образователни институции и организации за социална работа" (Kultura i przywództwo w ​​instytucjach edukacyjnych i organizacji pracy socjalnej).

Instytut Pracy Socjalnej współorganizatorem wydarzeń IV Tygodnia Ekonomii Społecznej

W dniach 18 - 22 listopada 2013 r. odbył się w Krakowie IV Tydzień Ekonomii Społecznej, którego współorganizatorem był m.in. Instytut Pracy Socjalnej:

IV Tydzień Ekonomii Społecznej

Wizyta Gości z Litewskiego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych

W dniach 22 – 26 października 2013 roku odbyła się wizyta Gości z zaprzyjaźnionego z Naszą Alma Mater, Litewskiego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych*. Była to rewizyta, ponieważ Studenci Wydziału Pedagogicznego mieli okazję odwiedzić Wilno oraz poznać tamtejszą kulturę, historię oraz funkcjonowanie tejże placówki.

Jako Instytut Pracy Socjalnej gościliśmy naszych Przyjaciół już w pierwszym dniu ich pobytu w Krakowie. Po oficjalnym przywitaniu przez Prodziekana Zbigniewa Kwiasowskiego oraz prezentacji poszczególnych Instytutów Wydziału Pedagogicznego, Goście udali się na spacer po Starym Mieście. Następnie odwiedzili nasz Instytut, gdzie zorganizowano spotkanie z aktywnymi Studentami oraz reprezentantami Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej.

Mamy nadzieję, że udana wizyta w naszych skromnych progach sprawi, że w przyszłości częściej będziemy się nawzajem odwiedzać, przy okazji wymieniając własne doświadczenia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

*Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych (z lit. Lietuvos edukologijos universitetas) – to uczelnia wyższa, która swoją siedzibę ma w stlicy Litwy – Wilnie. Specjalizuje się w kształceniu przyszłych kadr nauczycielskich oraz pedagogicznych. Jej historia sięga czasów przedwojennych, kiedy to ówczesne władze powołały Narodowy Instytut Pedagogiczny.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zwiększono rangę tej instytucji zmieniając w 1992 jej nazwę na Wileński Uniwersytet Pedagogiczny. Aktualnie studiuje w nim około 10 tysięcy studentów.